Kanalisatie optie

Meerdere kamers verwarmen met één kachel, zelfs op verschillende verdiepingen van het huis, is mogelijk met onze kanalisatie-optie.

Werking van pelletkachels met kanalisatie

Pelletkachels met kanalisatie zijn de oplossing om meerdere kamers te verwarmen, zelfs die op een bovenverdieping in goed geïsoleerde huizen.

De warmte wordt verdeeld via kanalen, waardoor een gelijkmatigere temperatuurverdeling mogelijk is.

Primaire en secundaire zones

Een pelletkachel met kanalisatie verwarmt dus een primaire zone (de ruimte waarin het is geïnstalleerd) en een of meer secundaire zones.

In dit voorbeeld is de woonkamer de primaire zone, terwijl de secundaire zone de slaapkamer is.

Let op: De pelletkachel is een ruimteverwarmer. Strategisch geplaatst in de hoofdkamer, kan de kachel de woonruimte verwarmen en de temperatuur in aangrenzende kamers verhogen, maar het kan niet in de behoeften van het hele huis voorzien. Vandaar het belang van de keuze van de juiste locatie voor deze apparatuur. 

Sûti, uw pelletkachel met kanalisatie

Aantal ventilatoren :

Alle pelletkachels Sûti zijn compatibel met de kanalisatie-optie, voor alle vermogens: 8,5kW, 9,5kW en 11kW; uw kachel wordt dan uitgerust met een extra ventilator.

Gekanaliseerde kracht:

Bij een kachel met kanalisatie, is de vermogensverdeling tussen de hoofdventilator en de secundaire ventilator asymmetrisch.

Het is dus raadzaam een kachel met een hoger vermogen te kiezen om het kW (warmte) beter te verdelen over de te verwarmen vertrekken.

Zie de grafiek hieronder. 

Kanalisatieschema

De kanaalventilator kan als optie worden toegevoegd, zelfs na de installatie.

Ruimtebesparende kanalen (diameter 80 mm) transporteren de warme lucht tot op een afstand van 10 meter.

Technische details:

Canalisable

Drie werkingsmodi:

Poêles à pellets design Sûti

1 - Kanaalventilator: OFF

2 -Kanaalventilator: AUTO

3 -Kanaalventilatorn: MANUAL

Lengte van het kanaal

Voor een efficiënte warmteverdeling en de beste resultaten moeten de kanalen rechtstreeks en zo kort mogelijk zijn. Verwarm bijvoorbeeld de ruimte achter de kachel of de ruimte direct erboven, op een afstand van maximaal 10 m.

Berekening: drukverlies in de kanaal

De prestatie van een ventilator in een kanaal wordt beïnvloed door de drukval. Er zijn twee soorten drukverlies:

Analyse van de prestatieresultaten

De temperatuurwaarden in de grafieken zijn maximumwaarden voor een kachel van 11 kW die op vol vermogen werkt.

De temperaturen voor een kachel van 9,5 kW of 8,5 kW zijn verhoudingsgewijs verschillend. Een Sûti kachel heeft een minimum vermogen van 3 kW en een maximum vermogen van 11 kW. Wanneer het toestel niet op volle capaciteit werkt, is het normaal dat de waarden door ten minste 2 gedeeld worden. 

Poêles à pellets design Sûti
Poêles à pellets design Sûti

Conclusie

Het grootste verlies aan prestaties en temperatuur treedt op in de eerste 5 meter.
In het tweede deel: 6-10m zijn de verschillen kleiner.

Sûti, onze pijp optie

Alle SÛTI-modellen en alle vermogens kunnen als optie worden aangesloten op een kanaal.

Kies uw kachel met kanalisatie